Komitet wmurowania tablicy pamięci Stefana i Zofii Korbońskich w Warszawie

We wrześniu 2010 roku powstała inicjatywa upamiętnienia Stefana i Zofii Korbońskich przez wmurowanie tablicy pamiątkowej w ich ukochanej Warszawie.

Projekt realizuje Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie, wydawca miesięcznika "Stosunki Międzynarodowe".

Osoby zainteresowane inicjatywą prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem projektu Michałem Wójcikowskim: m.wojcikowski@stosunki.pl

Członkowie komitetu

/w przygotowaniu/

Wsparcie

Koszt wmurowania tablicy to około 14.000 złotych. Dotychczas zebrano: 1000 zł. Liczymy na Państwa wsparcie: 

Fundacja "Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi"
ul. Ordynacka 11/5, 00-364 Warszawa

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA
75 1060 0076 0000 3200 0086 4692
KOD SWIFT: BPHKPLPK (dla wpłat z zagranicy) z dopiskiem Darowizna-Korbońscy

Prosimy o wyraźne zaznaczenie, jeżeli ktoś życzy sobie pozostać anonimowy (lista darczyńców (bez podania kwot będzie dostępna na stronie).

Linki:

Stefan Korboński w Wikipedii

Zofia Korbońska w Wikipedii

Publikacja IPN o Stefanie Korbońskim

Wspomnienia o Zofii Korbońskiej

Fundacja im. Stefana Korbońskiego